Zveřejnění informací o prvních nespolehlivých plátcích DPH

4. 6. 2013

Údaje o tom, zda plátce je nebo není nespolehlivým plátcem, zveřejňuje od 1.1.2013 správce daně na Daňovém portálu v aplikaci „Registr plátců DPH“. Finanční správa ČR zveřejní údaje o nespolehlivém plátci až v okamžiku pravomocného rozhodnutí finančního úřadu vydaného  na základě okolností, které nastaly po účinnosti novely zákona o DPH, tj. po 1.1.2013. K 16. květnu 2013 je v Registru plátců DPH označen příznakem "nespolehlivý" první plátce.

related articles