Zvýšení daní z příjmů fyzických osob od roku 2013

22. 5. 2012

Vláda schválila opatření pro roky 2013 až 2015. Podle nich má být mimo jiné od roku 2013 zavedena přirážka 7 % k dani z příjmů fyzických osob z rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Zároveň má být zrušen limit pro odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Superhrubá mzda má zůstat pro rok 2013 zachována. K jejímu zrušení má být přistoupeno až v následujících letech.

related articles