Lenka Vendelbergerová

auditorka
vendelbergerova@pechmannova.com
+420 739 436 607

Lenka absolvovala v roce 2003 studium na Vysoké škole ekonomické v Praze a hned po ukončení studia se zaměřila na auditorskou kariéru. Do její oblasti působnosti patří zákonné audity, mimořádné audity, audity dotací.

Během své profesní kariéry získala Lenka zkušenosti v auditu a poradenství zejména pro klienty z odvětví stavebnictví a surovinového průmyslu, výroby oceli a strojírenství, IT a e-businessu a také v oblasti obecně prospěšných organizací.

Lenka je členem Komory auditorů ČR. Hovoří česky, anglicky a německy.