Odklad podání daňového přiznání a odklad placení daně

V případě, že daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, podává se daňové přiznání a platí se daň až šest měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tj. do 1.7.následujícího roku. Tento odklad placení daně je možný, je-li včas podána na finančním úřadu plná moc k zastupování daňovým poradcem.

Nabízíme fyzickým a právnickým osobám odklad placení daně z příjmů do 1.7. se všemi dále uvedenými výhodami, které tento odklad přináší:

  • zvýšení důvěryhodnosti daňového přiznání, které zpracoval daňový poradce
  • získání časového prostoru pro zpracování a sestavení účetní závěrky nebo daňové evidence s využitím naší komplexní podpory
  • pravděpodobnost nalezení a využití dalších zákonných možností daňových úspor
  • snížení rizika doměření daně v budoucnu
  • přenesení všech starostí se zpracováním daňového přiznání na naši kancelář
  • odklad termínu placení daně z příjmů
  • odklad placení nedoplatků na sociálním a zdravotním pojištění
  • odklad placení první nové zálohy na daň z příjmů dle daňového přiznání a přehledů OSVČ.

Naše služby zahrnují
přípravu a podání podepsané plné moci na místně příslušný finanční úřad
kontrolu Vaší účetní závěrky (daňové evidence)
kontrolu Vašich účetních dokladů v dohodnutém rozsahu
sestavení a podání daňového přiznání.

V případě zájmu kontaktujte naši kancelář v Plzni: hruby@finkonsult.cz, telefon +420 739 436 616.