Vláda schválila balíček zákonů regulující hazard

10. 8. 2015

Koncem července rozhodla vláda o nové a do jisté míry průlomové regulaci hazardu. Balíček zákonů z pera ministerstva financí by měl omezit patologické hráčství, počet heren, zvýšit státní dozor a pravomoc obcí v souvislosti s hazardem a v neposlední řadě i zvýšit daňové odvody z hazardních her.

Vláda posílá do Parlamentu návrh zákona o dani z hazardních her, návrh zákona o hazardních hrách a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákonů o hazardních hrách a o dani z hazardních her. Zákony by měly vstoupit v účinnost od 1.1.2017.

Zákony posilují především pravomoc obcí v oblasti regulace hazardu. Povolování hazardních her bude napříště dvoustupňové. Nejprve Ministerstvo financí ověří způsobilost žadatele a splnění všech odborných a technologických požadavků a následně obec jako druhý stupeň bude povolovat umístění herního prostoru, přičemž hernu nebo kasino nebude možné provozovat v sousedství např. vlakového či autobusového nádraží, zařízení zdravotnické péče, školských zařízení apod. Obce také budou moci plošně zakázat a vyloučit veškeré druhy technických her a živých her (tj. kasina i herny) ze svého území.

Nově bude omezen i hrací čas, kdy hráč bude povinen udělat přestávku po dvou hodinách technické hry. Herny budou mít stanovenou také povinnou zavírací dobu od 3:00 do 10:00. Automaty a jiné technické hry bude napříště možné provozovat pouze v kasinech a hernách, nikoliv v restauračních zařízeních či jiných provozovnách se zvláštním provozním režimem. Dojde i na striktní oddělení kasin a heren. V kasinu musí být po celou provozní dobu umožněna živá hra minimálně u třech hracích stolů. Zákon počítá i s tzv. sebeomezujícími opatřeními, kdy si hráč bude moci stanovit maximální výši sázky a prohry za zvolený časový úsek včetně maximální možné doby účasti na hře.

Dále bude zaveden rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardních hrách. Vyloučeny mají být zejména osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, osoby, vůči kterým byl pravomocně prohlášen úpadek v rámci insolvenčního řízení, dále ti, kterým hru zakázal orgán činný v trestním řízení na základě trestního řádu, nebo ti, kteří o zápis do rejstříku dobrovolně požádají.

Součástí návrhu je vybudování centrálního informačního systému, který bude pomocí datového spojení nepřetržitě monitorovat veškerá finanční data a transakce ve všech provozovnách a internetových loteriích, sázkových hrách apod. Cílem kontroly je zamezení praní špinavých peněz prostřednictvím hazardu.

Návrh zákona o dani z hazardních her počítá s třemi sazbami zdanění oproti původním 20%. Sazba daně z technické hry bude činit 35%, z živé hry, loterie a binga 30% a 25 % se bude vztahovat na kursové sázky, totalizátorové hry a tomboly s úhrnem sázek od 100 000 Kč. Zákon dále stanoví minimální daň z provozu technického zařízení, která bude činit dvojnásobek oproti současné pevné části odvodu z technického zařízení.

Zákon myslí také na zahraniční poskytovatele internetových sázkových her a nově jim umožní legálně podnikat na našem území, což až dosud nebylo možné.

Zdroj: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/vlada-schvalila-zakony-ministerstva-fina-22150