Novinky v oblasti daní a sociálního zabezpečení pro rok 2020 a 2021

17. 1. 2020
S novým rokem přichází řada změn v oblasti daní, práva sociálního zabezpečení, ale i modernizace procesů, které budou mít vliv na běžný život občanů. Níže uvádíme přehled nejvýznamnějších novinek.

Elektronická evidence tržeb
V letošním roce v květnu proběhne poslední vlna napojení na elektronickou evidenci tržeb. Bude se týkat svobodných povolání, dopravy, zemědělství, řemesel a některých výrobních činností. Nově bude zavedena možnost papírové evidence tržeb ve formě papírových paragonů vydávaných zdarma finanční správou, která bude nabídnuta především malým podnikatelům, kteří podnikají sami nebo maximálně se 2 zaměstnanci a jejichž tržby nepřevyšují 600 tisíc korun ročně. Podnikatelé, kteří budou mít v letošním roce nově povinnost provozovat EET, mohou využít jednorázovou slevu na dani ve výši 5 000,- Kč, která kompenzuje zvýšené náklady s přestupem na tento režim.


Zvýšení paušálních výdajů u DPFO
Sazby pro uplatnění paušálních výdajů u OSVČ se zvyšují takto:
 • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného, nejvýše však do částky 1 600 000,- Kč,
 • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání, nejvýše však do částky 1 200 000,- Kč,
 • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše do částky 600 000,- Kč,
 • 40 % z příjmů ze samostatné činnosti, nejvýše však do částky 800 000,- Kč, s výjimkami vyjmenovanými v zákoně.


Zdanění hazardu
Počátkem roku se provozovatelům loterií zvyšuje sazba daně u hazardních a technických her z 23 % na 35 %. Zdanění výher se od 1. 1. 2020 dotkne také fyzických osob, jejichž výhra v loterii (tombole) přesáhne 1 000 000,- Kč. Další hazardní hry, například kurzové sázky, technické hry a další budou zdaněny 15 % srážkovou daní, pokud rozdíl mezi úhrnem výher a úhrnem vkladů překračuje hodnotu 1 milionu korun.


Zvýšení minimální a zaručené mzdy
Minimální mzda pro první skupinu prací se zvyšuje z 13 350,- Kč na 14 600,- Kč. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 40-ti hodinovou pracovní lze nalézt v Nařízení vlády o minimální mzdě č. 567/2006 Sb.


Zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2020
Počátkem roku 2020 se zvyšuje minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění u OSVČ. Nová výše povinných záloh z minimálního vyměřovacího základu na sociální pojištění pro rok 2020 činí 2 544,- Kč.
Nová výše povinných záloh z minimálního vyměřovacího základu na zdravotní pojištění pro rok 2020 činí 2 352,- Kč. Zálohy v minimální výši platí povinně OSVČ, která:
 • zahájila činnost v roce 2020 a vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost,
 • nebo která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost a nedosáhla za rok 2019 minimálního vyměřovacího základu, a proto má povinnost odvádět minimální povinné zálohy z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro rok 2020.


Rodičovský příspěvek
Od ledna 2020 se zvyšuje z 220 000,- Kč na 300 000,- Kč, pro dvojčata a vícerčata z 330 000,- Kč na 450 000,- Kč. Na zvýšený rodičovský příspěvek má nárok rodič, který začne pobírat rodičovský příspěvek po 1. lednu 2020 a rodiče dětí, kteří tento příspěvek k 1. 1. 2020 aktivně pobírají bez ohledu na věk dítěte. Pro rodiče, kteří již rodičovský příspěvek pobírají a budou žádat o jeho navýšení, je situace trochu složitější. Možná výše měsíční dávky činí 70 % 30-ti násobku denního vyměřovacího základu a dávku lze čerpat maximálně do 4 let věku dítěte. Příspěvek se tedy nemusí podařit vybrat celý.


eNeschopenka
Počátkem roku 2020 byl spuštěn nový nástroj e-govermentu, tzv. „eNeschopenka“. Nový elektronický systém propojí lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ. Zaměstnanec má nadále povinnost informovat svého zaměstnavatele o pracovní neschopnosti, a to např. pomocí SMS, e-mailu nebo telefonicky. Lékař odesílá eNeschopenku elektronicky přímo na OSSZ, odtud se podrobnosti o neschopnosti dostanou pomocí webové aplikace k zaměstnavateli. Systém eNeschopenka se vztahuje pouze na neschopenky vydané od 1.1.2020, pětidílné tiskopisy vydávané do konce 2019 budou zpracovány dosud zavedenou praxí. Další informace lze získat na www.cssz.cz/web/eneschopenka


Plošný reverse charge
Rada Evropské unie povolila České republice používat u zboží a služeb všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti, tz. plošný reverse charge, až do 30. 6. 2022. Týká se jednotlivých transakcí nad 17 500 euro. Uzákonění mechanismu plošného reverse charge se vzhledem k délce legislativního procesu očekává nejdříve na konci roku 2020, resp. začátkem 2021.


DPH u nájmu z nemovitých věcí
Odloženou účinnost k 1. 1. 2021 má omezení možnosti volby zdanění DPH u nájmu nemovitých věcí. Nově nebude možné dobrovolné zdanění u těchto nemovitostí:
 • stavby rodinného domu,
 • obytného prostoru,
 • jednotky, která nezahrnuje nebytové prostor,
 • stavby, jejichž podlahová plocha je alespoň ze 60 % určená k bydlení,
 • pozemku určeného ke stavbě rodinného domu,
 • práva stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu.

Nájem prostor určených k bydlení bude vždy osvobozeným plněním bez nároku na odpočet. Změna zákona se týká všech pronajímatelů nemovitostí, kteří budou pronajímat výše zmíněné nemovitosti určené k bydlení jako osvobozené plnění bez nároku na odpočet. Pronajímatelé si proto neuplatní DPH na vstupu. Pokud již DPH na vstupu uplatnili a neuběhla desetiletá lhůta pro úpravu odpočtu daně dle § 78 ZDPH, vznikne povinnost provést korekci uplatněné DPH od 1. 1. 2021. Za každý rok budou muset pronajímatelé vrátit 1/10 uplatněného DPH až do konce desetileté lhůty.


Osvobození od daně z nabytí u nemovitých věcí
Novela Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., která vešla v účinnost 1. 11. 2019, osvobozuje od daně z nabytí nemovitých věcí ta vlastnická práva, která byla převedena od 1. 11. 2019 včetně a jedná se o první úplatné nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě nebo rodinném domě, která,
 • nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek,
 • na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem,
 • k nabytí vlastnického práva dojde v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu, jednotky v bytovém domě nebo rodinném domě nebo jednotky v bytovém dome nebo rodinném domě změněném stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.