One stop shop neboli zvláštní režim jednoho správního místa od 1. července

12. 5. 2021
Od 1. července 2021 dochází novelou zákona o DPH k harmonizaci unijních a českých právních předpisů a rozšíření režimu jednoho správního místa, tzv. one-stop-shop (dříve mini-one-stop-shop).

Režim jednoho správního místa (dále jen OSS) umožňuje u vybraných plnění odvádět DPH pouze v jednom členském státě EU, i přesto že se jedná o přeshraniční plnění v EU. Taková přeshraniční plnění jsou poskytovaná výhradně koncovým zákazníkům, tzv. B2C, u kterých vzniká dodavateli povinnost odvodu DPH v členském státě spotřebitele. Režim OSS mohou nově využít e-shopy při prodeji zboží v rámci EU, poskytovatelé služeb v EU či provozovatelé digitálních platforem. Registrace do režimu OSS není povinná, avšak má uživatelům zjednodušit odvod DPH vybírané v jiném členském státě a předejít nutnosti registrace k DPH v jednotlivých unijních státech. Osoby se do OSS registrují ve svém domovském státě, kde odvedou veškerou DPH z vybraných plnění. Daň je hrazena v eurech na účet příslušné finanční správy, která jednotlivé částky daně distribuuje mezi ostatní finanční správy členských států.

OSS rozlišuje 3 režimy:

  1. Režim EU – umožňuje přeshraniční prodej zboží na dálku nebo poskytnutí služby poskytovatelem v EU koncovému spotřebiteli. Vztahuje se i na dodání zboží, které usnadňuje provozovatel digitální platformy v rámci jednoho členského státu. Režim EU mohou využít osoby se sídlem v ČR, osoby s provozovnou v ČR, které mají sídlo mimo EU nebo osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU, pokud je zahájena přeprava nebo odeslání zboží v tuzemsku.

  2. Dovozní režim – uplatní se při prodeji dovezeného zboží do 150 EUR na dálku přímo koncovému spotřebiteli v EU. Dovozní režim mohou využít osoby se sídlem v ČR, nebo pro osoby s provozovnou v ČR, pokud mají sídlo mimo EU, nebo pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU zastoupené zprostředkovatelem.

  3. Režim mimo EU – umožňuje poskytnutí služby poskytovatelem mimo EU koncovému spotřebiteli. Mohou ho využít osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU.

Ačkoliv se OSS zavádí až 1. července 2021, registrace je možná již od 1. dubna 2021. Správcem OSS bude Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno I.


Zdroj: Finanční správa