Směrnice Evropské unie DAC7

31. 5. 2023
Dne 1.1.2023 nabyl účinnosti zákon č. 373/2022 Sb., který mimo jiné novelizuje zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a implementuje směrnici Rady 2021/514/EU (tzv. DAC 7), která zavádí novou oznamovací povinnost provozovatelů platforem o oznamovaných činnostech vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím těchto platforem.

Nová oznamovací povinnost se týká provozovatelů digitálních platforem, které umožňují přímé propojení mezi prodávajícím a kupujícím (např. Uber, Airbnb, Bolt, Liftago apod.). Oznamovací povinnost však nespadá na prodejce, kteří jsou pouze uživateli dané platformy. Dále se povinnost nevztahuje na služby, které plní výhradně dílčí činnosti, jako je inzerce nebo odkaz na platformu, zpracování plateb apod.

Účelem novelizace je zefektivnění mezinárodní spolupráce orgánů daňových správ členských zemí EU při správě daní. Směrnice se primárně zaměřuje na čtyři oblasti digitálního podnikání:

  • poskytování nemovitých věcí (obytné nemovité věci, nemovité věci určené k podnikání, parkovací místa, byty nebo jakékoliv jiné nemovité věci nebo jejich části),
  • poskytování dopravních prostředků (možnost využití dopravního prostředku bez řidiče),
  • osobní služby (práce fyzické osoby založené na čase nebo úkolu, přičemž není podstatné, jestli je služba poskytována v on-line nebo fyzickém prostředí),
  • prodej zboží (včetně zvířat).

Z oznamovací povinnosti jsou vyloučeny veřejné instituce, dále prodejci, kteří za jeden kalendářní rok nepřekročili hranici 30 prodejů nebo celková hodnota jejich prodejů není vyšší než 2 000 EUR. Oznámení bude podáváno jednou ročně za celý kalendářní rok, a to vždy do konce ledna následujícího období, tedy za oznamované období roku 2023 bude termín podání do 31.ledna 2024. Oznámení bude obsahovat informace o prodejci využívajícím danou platformu, výši jeho příjmů a identifikaci účtů, na které přijímal platby.


Zdroj:
www.mfcr.cz, www.financnisprava.cz