Jaké budou daňové dopady Brexitu?

17. 2. 2020
Spojené království Velké Británie a Severního Irska definitivně opustilo Evropskou unii 31. ledna 2020. Stalo se tak po zdlouhavých jednáních na základě Dohody o vystoupení.

Co to ale znamená pro občany, podnikatele a jednotný trh? Z Dohody o vystoupení plyne, že rok 2020 bude tzv. přechodným obdobím, ve kterém se bude postupovat podle stávajících předpisů, než se EU a Spojené království dohodnou na budoucím uspořádání vztahů.

Z pohledu uplatňování daně z přidané hodnoty i postupu zdaňování daní z příjmů se v přechodném období nic nemění. V tomto období zároveň budou EU a Velká Británie jednat o úpravách v oblasti zdanění a nastavení budoucích vzájemných vztahů.

Zdroj: Finanční zpráva, eur-lex.europa.eu