Přehled nejdůležitějších nejen daňových změn pro rok 2017

13. 1. 2017
Zvýšení minimální mzdy a důsledky z toho plynoucí
Minimální mzda se pro týdenní pracovní dobu zvyšuje na 11 000 Kč. Díky tomu se zvyšuje částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 396 000 Kč ročně. Slevu za umístění dítěte bude možné za zdaňovací období 2017 uplatnit až do výše 11 000 Kč. Daňový bonus si může uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjem v úhrnu minimálně 66 000 Kč.

Daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě
Daňové zvýhodnění na druhé dítě naroste o 2400 Kč ročně (200 Kč měsíčně), a na třetí a každé další dítě o 3600 Kč ročně (300 Kč měsíčně).

Solidární zvýšení daně
Limit pro solidární zvýšení daně vzrostl na 1 355 136 Kč. Limit záloh na daň ze závislé činnosti tak činí 112 928 Kč měsíčně.

Zvýšení limitů u penzijního a životního pojištění
Limit osvobození plateb zaměstnavatele zaměstnanci ve formě příspěvku do penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a životního pojištění od daně se zvyšuje z 30 000 korun na 50 000 korun ročně. Limit pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně se zvyšuje z 12 000 korun na 24 000 korun ročně (poprvé se použije za zdaňovací období 2017).

Hazard
Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) nově upřesňuje podmínky pro osvobození výher od daně, tyto výhry již nebudou zdaňovány srážkovou daní a neosvobozené výhry budou zdaňovány jako součást dílčího základu daně podle § 10 ZDP, přičemž bude možné uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení příjmů tohoto charakteru. Díky ustanovením nového zákona o hazardních hrách nebudou v příštím roce povolovány žádné nové automaty do restaurací a hospod. Až doběhnou stávající povolení, tento fenomén z ČR vymizí a automaty budou již jen v hernách a kasinech. Dozor nad hazardem bude v pravomoci celní správy. Její pracovníci budou smět vstupovat do heren, kontrolovat je a vymáhat sankce.

Elektronická evidence tržeb
1. března 2017 startuje druhá fáze elektronické evidence tržeb. Povinnost evidence se bude vztahovat na tržby podnikatelů provozujících maloobchod a velkoobchod dle klasifikace NACE za předpokladu, že se bude jednat o platby uskutečněné v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem.

Plátci zdravotních pojištění budou posílat platby na jiné bankovní účty než doposud
Do 10. února 2017 zruší zdravotní pojišťovny své účty u komerčních bank a vytvoří si nové účty u České národní banky (ČNB). Zaměstnavatelé, OSVČ a další plátci budou zasílat pojistné na účty s odlišným číslem, než na které byli dosud zvyklí. Všechny zdravotní pojišťovny si zřídily účty u ČNB s předstihem. Plátci proto mohou platit pojistné na nové účty již dříve. Přehled nových čísel účtů naleznete na našich webových stránkách v sekci BULLETINY.Zdroj:
www.mfcr.cz
www.financnisprava.cz