Od července se ruší karenční doba a snižují se odvody na nemocenské pojištění

11. 7. 2019
Doposud se zaměstnancům během prvních tří dnů pracovní neschopnosti neposkytovala náhrada mzdy či platu. Toto se však mění s příchodem letních prázdnin, tj. od 1. července nemocní dostanou peníze i za první tři dny nemoci. Zaměstnavatelům se „prodražení“ nemocenské kompenzuje v podobě snížení odvodů pojistného na nemocenském pojištění o 0,2 %.

Změna sazby pojistného se dotkne odvodů zaměstnavatelů, OSVČ a zahraničních zaměstnanců, u kterých se poníží o 0,2%.
Nevztahuje se na zaměstnance.

  • Zaměstnavatel bude nově odvádět 24,8% namísto 25% z vyměřovacího základu.
  • OSVČ dobrovolně účastná na nemocenském pojištění 2,1% namísto 2,3%, důchodové pojištění OSVČ se nemění.
  • Sazba zahraničního zaměstnance bude ve výši 2,1% namísto 2,3% z vyměřovacího základu.


První nižší sazba pojistného se uplatní za kalendářní měsíc červenec 2019.

Zrušení karenční doby a změnu sazby pojistného promítá novela č. 32/2019 sb., která pozměňuje zákoník práce a zákon č. 187/2006 sb., o nemocenském pojištění.Zdroj: ČSSZ