Mzdové novinky v roce 2022

6. 2. 2022
Jako každý rok i letos jsme se dočkali mnoha změn a novinek ve mzdové oblasti a souvisejícího sociálního a zdravotního pojištění. Ty zásadní uvádíme ve stručném přehledu níže.

 1. Prodloužení otcovské dovolené

 2. Od nového roku se prodlužuje otcovská dovolená z původních 7 kalendářních dnů na 14 kalendářních dnů. 14 dnů otcovské dovolené si může otec vybrat pouze v prvních 6 týdnech života narozeného dítěte. Na prodlouženou podpůrčí dobu budou mít nárok i ti otcové, kterým se dítě narodilo na konci roku 2021. Podmínkou je, aby se dítě narodilo nejpozději 6 týdnů před 1. lednem 2022. Nástup na otcovskou dovolenou se prodlužuje v případě, že je dítě či matka během prvních 6-ti týdnů od porodu ze zdravotních důvodů hospitalizována v nemocnici. Doba nástupu se pak prodlužuje o počet dnů, ve kterých probíhala hospitalizace.

 3. Dlouhodobé a krátkodobé ošetřovné

 4. V případě dlouhodobého ošetřovného dochází ke zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče, která je podmínkou nároku na dávku, ze sedmi na čtyři kalendářní dny a zavádí se možnost požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče do 8 dnů po skončení hospitalizace (dříve v den ukončení hospitalizace). Do doby 4 kalendářních dnů se započítává i den nástupu a propuštění z nemocnice.
  Dále se ruší podmínka hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného v případě péče o osoby v inkurabilním stavu (tzv. nevyléčitelně nemocný pacient), tzn. lékař rozhodne o potřebě dlouhodobého ošetřovného o takového pacienta i bez předchozí hospitalizace.
  U krátkodobého ošetřovného se rozšiřuje okruhu osob, u nichž se nevyžaduje soužití ošetřující a ošetřované osoby ve společné domácnosti, o blízké příbuzné (v linii přímé, sourozence, manžela/ku, registrovaného partnera/ku a rodiče manžela/ky či registrovaného partnera/ky).

 5. Minimální a zaručená mzda

 6. Základní sazba minimální mzdy pro rok 2022 činí 16200,- Kč měsíčně, v hodinové sazbě 96,40,- Kč/hod. Zvyšuje se i nejnižší úroveň zaručené mzdy – viz tabulka níže:

  Skupina Třída Kč za hodinu Kč za měsíc
  1. 1+2 96,40,- 16 200,-
  2. 3+4 106,50,- 17 900,-
  3. 5+6 117,50,- 19 700,-
  4. 7+8 129,80,- 21 800,-
  5. 9+10 143,30,- 24 100,-
  6. 11+12 158,20,- 26 600,-
  7. 13+14 174,70,- 29 400,-
  8. 15+16 192,80,- 32 400,-

 7. Paušální náhrada zaměstnavatelů za zpracování exekucí

 8. Plátce mzdy bude mít od začátku letošního roku nárok na paušální náhradu nákladů za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného. Náklady plátce mzdy se budou považovat za náklady výkonu rozhodnutí/exekuce. Jestliže bude plátce mzdy provádět zároveň srážky k vydobytí několika pohledávek vůči témuž povinnému, bude mu tato náhrada nákladů náležet pouze jednou. Paušální náhradu si plátce mzdy srazí z první třetiny zbytku čisté mzdy před všemi ostatními pohledávkami a tuto částku si ponechá. Paušální náhrada se bude týkat pouze výkonu rozhodnutí/exekucí, které byly zahájeny po účinnosti novely OSŘ zákonem č. 286/2021 Sb.

 9. Zvyšuje se základní sleva na poplatníka na částku 30 840,- Kč (2570,- Kč měsíčně).