eNeschopenka

22. 1. 2020
Přijetím zákona č. 259/2017 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona č. 164/2019 Sb. o nemocenském pojištění byl k 1. 1. 2020 zahájen provoz systému eNeschopenka.

Jedná se o elektronický nástroj k odstranění zbytečné byrokracie v oblasti nahlašování, zpracování a vypořádání dočasných neschopností mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a ČSSZ. Systém eNeschopenky nahrazuje od 1. 1. 2020 známé pětidílné tiskopisy neschopenek. Neschopenky vydané do 31. 12. 2019 budou zpracovány ještě standardním způsobem.

S provozem nového systému se mění povinnosti všech zúčastněných stran:

Postup zaměstnance od 1. 1. 2020
 • lékař vydá zaměstnanci v případě nemoci průkaz dočasně práce neschopného, ve kterém je uvedeno např. číslo neschopenky, další termín návštěvy lékaře, vycházky, předání do péče jiného lékaře,
 • zaměstnanec oznámí zaměstnavateli, že onemocněl (např. SMS, telefonicky, nebo e-mailem),
 • zaměstnanec je povinen dodržovat režim, který mu stanovil lékař a umožní zaměstnavateli kontrolu jeho dodržování v prvních 14 dnech nemoci, nahlásí případnou změnu pobytu, vycházek, apod.,
 • při náhodné kontrole dodržování režimu předloží zaměstnanec průkaz práce neschopného,
 • v případě prodloužení nebo ukončení pracovní neschopnosti informuje zaměstnanec zaměstnavatele obdobně jako v případě nahlášení pracovní neschopnosti.

Zavedením eNeschopenky odpadá zaměstnanci povinnost podávat žádost o náhradu mzdy a nemocenské. Veškeré potřebné doklady pro výplatu těchto dávek budou zpracovány pomocí systému eNeschopenka a peníze budou zaměstnanci zasílány na stejný účet, na který vyplácí zaměstnavatel mzdu, případně složenkou.

V případě, že by zaměstnanec požadoval vyplatit dávky na jiný účet, než ten vedený u zaměstnavatele, má možnost tento účet změnit, a to formou žádosti „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“. Tuto žádost může zaměstnanec odeslat elektronicky pomocí ePortálu ČSSZ, nebo ručně vyplněným tiskopisem poslaným na adresu příslušné OSSZ, pod kterou spadá jeho zaměstnavatel.

Postup zaměstnavatele od 1. 1. 2020
 • zaměstnavatel se dozví od zaměstnance, že nastoupil na dočasnou pracovní neschopnost
 • zaměstnavatel obdrží notifikaci od ČSSZ,
 • po čtrnáctém dnu trvání pracovní neschopnosti zašle zaměstnavatel na ČSSZ přílohu k žádosti o dávku v elektronické formě, v případě výpadku systému je možnost využít papírové formy,
 • v příloze žádosti zaměstnavatel uvádí, kam je zaměstnanci vyplácena mzda či plat – pokud zaměstnanec s výplatou dávky na daný účet nesouhlasí, bude jednat viz. „Žádost o změnu způsobu výplaty“,
 • po skončení pracovní neschopnosti zašle zaměstnavatel hlášení s údaji potřebnými pro poslední výplatu dávky zaměstnanci.

Notifikace a upozornění
Pomocí tiskopisu „Žádost o zasílání/zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců“ může zaměstnavatel získat automatické notifikace informující o pracovní neschopnosti zaměstnance. Žádost je k dispozici na portále ČSSZ. Notifikaci zaměstnavatel obdrží po doručení hlášení ošetřujícího lékaře buď datovou schránkou nebo e-mailem, podle toho, co vyplní v žádosti. Pokud zaměstnavatel požaduje notifikaci e-mailem, dostane pouze obecné upozornění, že se na stránkách ČSSZ vyskytla nová skutečnost, se kterou by se měl zaměstnavatel seznámit. V případě, že zaměstnavatel do žádosti uvede svou datovou schránku pro zasílání notifikací, přijdou mu kompletní informace v PDF a xml formátu.

Novou užitečnou funkcí pro zaměstnavatele je přehled dočasných neschopností zaměstnanců, kterou si mohou jako PDF stáhnout přímo z ePortálu ČSSZ. I přes to, že má zaměstnavatel přístup k plnému náhledu na přehled zaměstnanců, kteří se nacházejí v dočasné pracovní neschopnosti, je zaměstnanec povinen tuto skutečnost zaměstnavateli nahlásit.

ČSSZ plánuje propojení se mzdovými systémy, které umožní zaměstnavatelům automaticky stahovat informace o zaměstnancích v pracovní neschopnosti přímo do mzdového systému.

Notifikace a vzory:
www.cssz.cz/web/cz/notifikace-eneschopenky-pro-zamestnavatele
eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zzzn

Postup OSVČ, která je dobrovolně účastna nemocenského pojištění od 1. 1. 2020
 • OSVČ onemocní, dostaví se k lékaři a je shledána dočasně práce neschopnou,
 • obdrží průkaz dočasně práce neschopného,
 • OSVČ o výplatu dávek v nemoci nežádá, avšak po ukončení pracovní neschopnosti nahlásí OSSZ den, kdy opět započala vykonávat samostatně výdělečnou činnost, jinak není možné vyplatit poslední dávku nemocenského,
 • oznámení zašle elektronicky pomocí formuláře „Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti“,
 • dávka bude vyplacena OSVČ na stejný účet, ze kterého hradí měsíční povinné zálohy.Zdroj: ČSSZ