Zaměstnavatelé jsou povinni uzavřít smlouvu s lékařem

2. 12. 2015
Dne 1. prosince 2015 vstoupí v účinnost novela zákona č. 258/2000 Sb., která upřesňuje některé správní delikty a pokuty za ně. Tato novela je publikována pod č. 267/2015 Sb. a týká se správních deliktů způsobených právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami. Podnikatelským subjektům - zaměstnavatelům - hrozí pokuta až do výše 1 mil. Kč v případě, že:
  • nebudou mít uzavřenou smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb,.
  • nebude provedena lékařská prohlídka zaměstnance či uchazeče o zaměstnání u závodního lékaře nebo u ošetřujícího lékaře,.
  • nevyhoví žádosti zaměstnance o mimořádnou pracovně-lékařskou prohlídku zejména u zaměstnanců pracujících v noci,.
  • nezařadí zaměstnance k práci dle závěru lékařského posudku o zdravotní způsobilosti.

Vzhledem k výši pokut a vysoké pravděpodobnosti kontrol ze strany inspektorátu práce je nutné, aby zaměstnavatelé přezkoumali smlouvu s poskytovateli pracovně-lékařských služeb, případně takovou smlouvu uzavřeli.