Vláda schválila zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání.

26. 10. 2015

Vláda schválila dne 12.10.2015 nařízení, kterým se zvyšuje odškodnění bolesti a ztížení pracovního uplatnění po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Nahrazuje tím zrušený zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců. Každý úraz či onemocnění bude bodově ohodnoceno, dochází však k navýšení počtu bodů a zdvojnásobení jejich hodnoty ze současných 120 Kč na 250 Kč. Nařízení tak reflektuje míru inflace, neboť hodnota 120 Kč za jeden bod pochází z roku 2001 a odrážela tehdejší průměrnou mzdu. Nařízení zároveň zpřesňuje definice pojmů bolest a ztížení společenského uplatnění, upřesňuje postup pro vypracování lékařských posudků a určuje, jak postupovat při bodovém ohodnocení újmy pro určení výše náhrady. Nařízení z pera Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstva práce a sociálních věcí je prováděcím předpisem novely zákoníku práce č.205/2015, která nabyla účinnosti 1. října 2015. Samotné nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. v nejbližších dnech.

Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-schvalila-novinky-v-odskodnovani-po-pracovnim-urazu-nebo-kvuli-nemoci-z-po_10872_1.html