Metodický pokyn k posečkání daně

19. 6. 2015

S účinností od 9.4.2015 vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) nový metodický pokyn k posečkání daně, jehož primárním cílem je sjednocení rozhodovací praxe finančních úřadů při rozhodování o povolení posečkání daně nebo rozložení její úhrady na splátky, a to tak, aby při rozhodování o skutkově shodných nebo podobných žádostech o posečkání nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Pokyn obsahuje výčet obecných předpokladů, které by měl správce daně brát v úvahu při svém rozhodování o posečkání a příklady okolností, které správce daně zváží v souvislosti se zabezpečením úhrady daně. V případě pochybností směřujících k ohrožení inkasovatelnosti posečkávané daně má správce daně možnost daňovou pohledávku zajistit, např. prostřednictvím realizace zástavního práva.

Plné znění pokynu najdete na: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2015-Metodicky-pokyn-k-poseckani.pdf