Podání přiznání k dani z nemovitých věcí a k silniční dani je prodlouženo do 1.4.2021

10. 1. 2021
Vzhledem k pokračující pandemii koronaviru rozhodlo Ministerstvo financí o posunu termínu pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí a k silniční dani z 1. února 2021 na 1. dubna 2021. Na stejné datum připadá i povinnost silniční daň uhradit. Splatnost daně z nemovitých věcí zůstává k 1. červnu 2021.

Do 1. dubna má povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí každý, kdo v předcházejícím roce 2020 prodal, koupil nebo daroval nemovitost, darovanou nemovitost přijal, nemovitost zdědil nebo pokud došlo ke změně osoby poplatníka.


Zdroj:
Finanční správa
MFČR