Připravuje se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

19. 6. 2020
Návrh zákona o zrušení daně z nabytí z nemovitých věcí, který zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, byl schválen hned v prvním čtení v poslanecké Sněmovně. Návrh předpokládá zpětnou účinnost k prosinci 2019.

V praxi to bude probíhat tak, že daň z nabytí nemovitých věcí již nebude hradit nikdo, kdo nabyl nemovitost v prosinci roku 2019, nebo později. Pokud již byla daň uhrazena na účet finančního úřadu, bude vrácena na základě žádosti.

Vládní návrh zákona obsahuje dále prodloužení časového testu pro zdanění příjmů z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z původních 5 na 10 let, a bude se týkat nemovitostí nabytých po 1. 1. 2021. Dále ruší možnost odečtu částky úroků z úvěru od základu daně (hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření, případně dalších úvěrů poskytovaných bankou, nebo stavební spořitelnou, které jsou použity na financování bytových potřeb). Zrušení možnosti odečtu úroků z úvěru se bude týkat všech úvěrů sjednaných po 31.12.2021, u úvěrů sjednaných do 31.12.2021 zůstane možnost odečtu zachována.

Návrh zákona však neprošel celým legislativním procesem, jehož ukončení se očekává do konce srpna. Do konce srpna také platil generální pardon odložení úhrady daně z nabytí nemovitých věcí, kde je nyní navrženo prodloužení do konce roku. V případě, že by bylo zrušení této daně pozastaveno, nebo by se o osudu této daně rozhodlo jinak, nebudou plátcům daně z nabytí nemovitých věcí, kteří uhradí daň v pozdějších termínech, účtovány sankce za pozdní tvrzení a úhradu daně.


Cit. Zákon 10.6.2020
MFČR zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
MFČR vláda schválila prodloužení daňových úlev