Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a související změny

29. 10. 2020
S účinností zákona č. 386/2020 Sb. došlo k 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Jelikož má zákon zpětnou účinnost, týká se zrušení všech povolených vkladů do katastru nemovitostí provedených od 1. prosince 2019 či později.

Poplatníkům, kteří daň již uhradili a mají nárok na vrácení přeplatku, bude přeplatek vrácen na jejich žádost.

Výše uvedeným zákonem byl novelizován i zákon o daních z příjmů, a to následovně:

  1. Došlo k prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob z 5-ti na 10 let pro nemovitosti nabyté od 1.1.2021,
  2. Byla snížena maximální výše odčitatelné položky úroků z hypotéky z 300 tis. Kč na 150 tis. Kč. Tato změna je platná pro hypotéky uzavřené od 1.1.2021.