Spuštění elektronické evidence tržeb až od poloviny roku 2016

30. 9. 2015

Zákon o elektronické evidenci tržeb vstoupí v platnost od poloviny roku 2016. Celý systém měl původně začít fungovat již od ledna 2016, ale vzhledem k připomínkovým řízením a úpravám v zákoně se prodloužila doba mezi okamžikem platnosti a okamžikem účinnosti tohoto zákona.

Rozpočtový výbor navrhl nejen posun účinnosti zákona, ale také několik pozměňovacích návrhů. Jeden z nich vylučuje z evidence tržeb při nákupu jízdenky v autobuse také platbu za zavazadlo.

Další podpořený pozměňovací návrh ruší jednu z výjimek při postupném náběhu elektronické evidence. Rozpočtový výbor doporučil vypustit vládní návrh, který stanovuje, že výjimku budou mít od počátku poplatníci, jejichž tržby, které mají být evidovány, nepřekročí v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období dva miliony korun a zároveň pětinu součtu jejich tržeb, které mají být evidovány, a tržeb, které evidovanými dočasně nejsou.

Zdroj: www.elektronickaevidencetrzeb.cz