Úpravy Zákona o elektronické evidenci tržeb

9. 6. 2015

Dne 3. června 2015 schválila vláda ČR návrh zákona o elektronické evidenci tržeb, který by měl platit od února 2016. Po připomínkovém řízení a hodnocení dopadů návrhu zákona došlo k několika změnám, zejména:

  • zákazník nebude mít povinnost převzít při nákupu účtenku
  • vytvoření "účtenkové loterie"; účtenková loterie je inspirací ze zahraničí a slouží k zajištění pozitivní motivace zákazníků formou výher. Nejvyšší výhry má Tchai-Wan, kde v nedávné době každý ze 14 výherců obdržel v přepočtu 240 000 EUR. V Portugalsku obdrží vítěz každotýdenní loterie osobní automobil Audi A6. Na Slovensku je finanční odměna výrazně nižší, nejvyšší výhra byla téměř 9 000 EUR. O konkrétní podobě účtenkové loterie v ČR zatím nebylo rozhodnuto, nepočítá se však s pravidelnou loterií, nýbrž s příležitostnou loterií sloužící k motivaci zákazníků vyžadovat od prodávajícího účtenku
  • zmírnění sankcí; v původním návrhu bylo možné trvale uzavřít provozovnu, nyní lze uzavřít provozovnu či pozastavit výkon činnosti pouze dočasně do té doby, než dojde ke sjednání nápravy
  • zřízení Institutu závazného posouzení; zřizuje se pro daňové subjekty, u kterých není jistota o tom, zda se jedná o příjem nahodilý či nikoliv a zda tento příjem podléhá elektronické evidenci tržeb. Posouzení má být zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1 000 Kč
  • zákon o dani z příjmů nově obsahuje slevu na dani z příjmů ve výši 5 000 Kč pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, jimž v daném roce vznikla povinnost vést elektronickou evidenci tržeb.

Mimo výše zmíněné úpravy zákona o elektronické evidenci tržeb byly také zveřejněny náklady na zavedení a provoz systému evidence tržeb. Ministerstvo financí počítá s počátečními náklady ve výši 350 mil. Kč, z toho nejvyšší podíl budou činit náklady na software. Systém elektronické evidence tržeb bude zaměstnávat přibližně 80 celníků a 200 zaměstnanců finančních úřadů. Roční provoz systému bude stát kolem 250 mil. Kč, očekává se zvýšení výběru daně z přidané hodnoty ve výši 12 miliard Kč za rok.