Zákon o evidenci tržeb a doprovodný zákon o snížení sazby DPH v oblasti stravovacích služeb nabyl platnosti

2. 5. 2016
V polovině dubna nabyl platnosti zákon o elektronické evidenci tržeb č. 112/2016 spolu se zákonem o č. 113/2016 Sb., kterým se zavádí snížení sazby DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 %, s výjimkou alkoholických nápojů.

Aby bylo dosaženo plynulého přechodu na elektronickou evidenci tržeb ze strany podnikatelů i finanční správy, bylo zavedení evidence tržeb rozděleno do několika fází. První fáze bude zahájena 1. prosince 2016.

1. fáze - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby, jimiž se rozumí veškeré služby uvedené v klasifikaci NACE pod kódy 55 a 5,
2. fáze - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod,
3. fáze - od 1. března 2018 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
4. fáze - od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Kompletní informace týkající se problematiky elektronické evidence tržeb je možné nalézt na webových stránkách www.eltrzby.cz.

Spolu se zákonem o evidenci tržeb byl přijat také zákon o snížení sazby DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů. Novinkou je i zavedení slevy na dani pro fyzické osoby ve výši 5000 Kč jako podpory k zavedení systému elektronické evidence tržeb.

Zdroj: http://www.e-trzby.cz/, http://www.eltrzby.cz/