Zahájeno veřejné připomínkové řízení k návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb

26. 3. 2015

Elektronická evidence tržeb (EET) se bude týkat právnických osob a podnikajících fyzických osob, které přijímají převážně hotovostní platby. Zákon bude nabývat účinnost postupně. Od 1. ledna 2016 vznikne povinnost EET právnickým osobám poskytujícím ubytovací a restaurační služby. Od dubna téhož roku se připojí právnické osoby podnikající v maloobchodě a velkoobchodě. Následně dojde k vyhodnocení celé situace a v případě kladného výsledku se předpokládá od července zapojení také fyzických osob, které provozují hotel, restauraci či prodejnu. Současně se zavedením EET je v návrhu zákon o snížení sazby DPH u stravovacích služeb z 21% na 15%.

Aby mohl poplatník vést EET, musí si zažádat o poskytnutí autentizačních údajů u správce daně. Další povinností poplatníka je mít zařízení, které EET umožňuje. Nebude nutné kupovat nové a drahé registrační pokladny. Pro EET postačí současná registrační pokladna s připojením na internet, ale třeba i PC, tablet nebo chytrý telefon a malá tiskárna.

EET se povede v běžném či zjednodušeném rozsahu. Poplatník může požádat správce daně o povolení vést evidenci ve zjednodušeném rozsahu, pokud s ohledem na druh nebo podmínky jím uskutečňované činnosti nelze spravedlivě požadovat, aby evidoval tržby běžným způsobem.

Proces EET v běžném rozsahu:

• podnikatel zašle pomocí zařízení datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě s informací o celkové částce tržby, způsobu úhrady, bezpečnostním kódu poplatníka, identifikačním kódu účtenky, identifikaci provozovny a pokladního místa, rozdělení celkové částky dle sazeb daně z přidané hodnoty

• finanční správa ze systému zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky

• podnikatel vytiskne účtenku včetně unikátního kódu

• zákazník převezme účtenku

• evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy.

Ve zjednodušeném rozsahu se postupuje podobně jako v běžném rozsahu, pouze poplatník nemusí zaslat údaje o tržbě při uskutečnění tržby, ale nejpozději do pěti dnů po jejím uskutečnění a dále poplatník nemusí na účtence uvádět fiskální identifikační kód účtenky.

Orgány finanční a celní správy budou provádět kontrolní nákupy a v případě porušení zákona o EET hrozí podnikatelskému subjektu postihy od napomenutí až po finanční pokutu ve výši 500 tis. Kč a uzavření provozovny.