Autorské honoráře přijaté v roce 2014 a změny v jejich zdaňování ve 2015

9. 3. 2015

Autorské honoráře ve výši do deseti tisíc korun měsíčně od jednoho plátce byly v uplynulém roce tímto plátcem zdaňovány srážkovou daní při jejich výplatě. Takto zdaněné a vyplacené příjmy již nepodléhaly odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Přechodně mají autoři v roce 2014 možnost, nikoliv povinnost, vyplacené příjmy zahrnout do svého daňového přiznání jako příjmy z podnikání a uplatnit si příslušné výdaje, buď ve skutečné výši, nebo tzv. paušálem ve výši 40% z dosažených příjmů s důsledkem přiznat a zaplatit z těchto příjmů také sociální a zdravotní pojištění.

Tento postup se vyplatí zpravidla tehdy, uplatňuje-li autor výdaje ve skutečné výši a ty jsou vyšší než uvedený paušál. Při uplatnění paušálního výdaje nelze očekávat významnou úsporu na dani. Také v roce 2015 budou příjmy z autorských honorářů do deseti tisíc korun měsíčně přijaté od jednoho plátce zdaňovány srážkovou daní ve výši 15% a nebudou podléhat odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Příjmy z autorských honorářů již nebude možné dobrovolně zahrnout do daňového přiznání, s výjimkou příjmů za tzv. neperiodickou publikaci (např. knihu), které se budou povinně bez ohledu na jejich výši uvádět v daňovém přiznání jako jiný příjem z podnikání a budou podléhat odvodům na SZP.