Ministerstvo financí zveřejnilo přehled nejdůležitějších změn v daňové oblasti pro rok 2018 a změn účinných zpětně za rok 2017

22. 1. 2018

Zpětně za rok 2017 bude možné snížit základ daně o vyšší nezdanitelnou část základu daně za odběr krve nebo jejích složek o 3 000 Kč (dosud 2 000 Kč), nově je možné za 2017 uplatnit nezdanitelnou část základu daně za odběr krvetvorných buněk ve výši 20 000 Kč.

Se zpětnou účinností pro rok 2017 byla zrušena omezení uplatnění vybraných slev na dani u poplatníků uplatňujících paušální výdaje procentem z příjmů, ovšem za dodržení omezujících podmínky, kterou je snížení stropu výdajů uplatňovaných procentem z příjmů již pro rok 2017.

Rok 2018 přinese poplatníkům zvýšení daňového zvýhodnění na první vyživované dítě, limitu slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení, limitu pro osvobození pravidelně vypláceného důchodu nebo penze.

Snižují se stropy výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (tzv. „paušální výdaje“) bez výjimky u všech druhů příjmů na polovinu.

V případě příjmu z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci nabytého děděním od zůstavitele příbuzným v řadě přímé nebo manželem, se časový test zkracuje o dobu, po kterou byl tento podíl prokazatelně ve vlastnictví tohoto zůstavitele. Obdobně se zkracuje časový test v případě úplatného převodu cenných papírů nebo příjmu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu o dobu, po kterou byl tento cenný papír nebo podíl prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele.

Osvobození dividend přijatých od rodinných fundací a svěřenských fondů mohou nově uplatňovat osoby, které vlastní po době delší než 12 měsíců podíl na uvedených subjektech vyšší než 10%.

Možnost odpisování technického zhodnocení se rozšiřuje i na ostatní případy, kdy dochází k přenechání věci k užití jinému (např. smlouvou o podnájmu). V roce 2017 bylo toto možné jen u nájmu a finančního leasingu.


Další informace jsou k dispozici na stránkách MFČR:
www.mfcr.cz