Možnost vyloučení nerealizovaných kurzových rozdílů ze základu daně

21. 1. 2024
V souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů byl schválen zákon č. 349/2023 Sb., díky kterému dochází ke změně řady zákonů včetně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) s účinností až na výjimky k 1. 1. 2024. V rámci této novelizace byla do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, doplněna řada nových paragrafů včetně § 23i. Tento paragraf dává účetním jednotkám možnost vyloučit nerealizované kurzové rozdíly ze základu daně a daňově je zohlednit až v období, kdy jsou skutečně realizovány, tedy uhrazeny či odepsány. Tuto možnost lze využít, není-li účetní jednotka v insolvenci, ani v likvidaci a podá-li oznámení správci daně o vstupu do režimu vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů podle § 23i ZDP. Oznámení musí být provedeno do 3 měsíců od započetí zdaňovacího období.

Minimální doba setrvání v režimu vylučování kurzových rozdílů jsou další dvě zdaňovací období následující po období, ve kterém účetní jednotka učinila oznámení o vystoupení z tohoto režimu. Tedy pokud se účetní jednotka rozhodne v roce 2025 z tohoto režimu vystoupit a oznámí tuto skutečnost správci daně, setrvá v režimu vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů až do konce roku 2027. V následujícím zdaňovacím období zdaňuje veškeré nerealizované kurzové rozdíly, a navíc dodaní všechny nerealizované kurzové rozdíly, které v minulých obdobích vyloučila ze zdanění.

Režim vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů tak bude pro účetní jednotky znamenat zvýšenou administrativu při evidenci cizoměnových operací a souvisejících kurzových rozdílů. Budou prokazovat, že vyloučeny byly vždy pouze kurzové rozdíly nerealizované, a naopak že do základu daně vstoupily všechny kurzové rozdíly, které byly v daném zdaňovacím období realizovány. Kurzové rozdíly v režimu vylučování kurzových rozdílů jsou základnou pro výpočet odložené daně.Zdroj:
Vyhláška č. 500/2002 Sb.
Zákon č. 563/1991 Sb.
Zákon č. 349/2023 Sb.
Český účetní standard č. 006.