Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob nepodléhajících auditu v roce 2022

19. 3. 2022
Jako každý rok i letos klepe na dveře termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob. Přehled termínů uvádíme níže:

  1. Přiznání je podáno do 1.4.2022 (papírově či elektronicky poplatníkem, ale i daňovým poradcem) - daň je splatná do 1.4.2022, přeplatek se vrací do 2.5.2022

  2. Přiznání je podáno od 2.4.2022 nejpozději do 2.5.2022 (elektronicky poplatníkem) - daň je splatná do 2.5.2022, přeplatek se vrací do 1.6.2022

  3. Přiznání je podáno od 2.4.2022 nejpozději do 1.7.2022 (elektronicky daňovým poradcem) - daň je splatná do 1.7.2022, přeplatek se vrací do 1.8.2022


Přehledy OSVČ pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu se podávají vždy nejpozději do 1 měsíce od zákonného termínu podání daňového přiznání, splatnost doplatku pojistného na sociální i zdravotní pojištění je nejpozději do 8 dnů od konkrétního dne podání Přehledu, tj. podám-li Přehled 11.4.2022, doplatím nejpozději 19.4.2022.

Plnou moc pro daňové poradce již není třeba předkládat finančnímu úřadu v termínu do 1.4.2022, jak dříve bývalo zvykem. Od loňského roku postačuje podat plnou moc s podáním daňového přiznání (tj. až do 1.7.2022). Plnou moc lze podat také prostřednictvím datové schránky daňového poradce. Kontaktujte nás na info@pechmannova.com.