Sleva na dani z titulu zastavené exekuce

17. 9. 2021
Novelou zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti dochází mimo jiné i ke změně zákona o daních z příjmů. Změna přináší novou slevu na dani z titulu zastavené exekuce. Novela nabude účinnosti od 1. ledna 2022 a bude se vztahovat výhradně na drobné pohledávky s hodnotou do 1500,- Kč bez příslušenství a dlouhodobá exekuční řízení, u kterých nebylo za poslední 3 roky nic vymoženo. Tyto podmínky musí být splněny kumulativně.

Dojde-li k zastavení exekuce, náleží věřiteli náhrada ve výši 30% původního dluhu, maximálně však 450,-Kč. Nejedná se o náhradu dluhu, kterou by věřitel obdržel v penězích, nýbrž pouze o formu slevy na dani pro fyzické a právnické osoby. Cílem nové právní úpravy je ochránit dlužníka před dluhovou pastí způsobenou drobnými dluhy z pokut v přepravě, nezaplacených regulačních poplatků apod. a kompenzace věřitele, který by v případě oddlužení získal od dlužníka přibližně 30% vymáhané pohledávky. Proto zákonodárce promítl do slevy na dani tuto hodnotu.


Zdroj: www.psp.cz