Doporučení OECD k problematice dvojího zdanění.

29. 10. 2014
Dne 16. září 2014 vydala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v rámci iniciativy BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) první sérii doporučení, jejímž smyslem je změna současných mezinárodních daňových pravidel s cílem zamezit přesunům zisků do daňových rájů, zneužívání „dvojího nezdanění“ a erozi lokálních základů daní jinými nenáležitými způsoby. Část doporučení nemá dosud finální podobu a bude ještě upravena v návaznosti na analýzy zbývajících oblastí iniciativy BEPS (celkem 15 oblastí). Druhá série doporučení je plánována na září 2015, finální řada by pak měla následovat v prosinci téhož roku.