Finální znění přílohy k přiznání k dani z příjmů právnických osob týkající se převodních cen bylo zveřejněno

12. 1. 2015

Koncem roku 2014 zveřejnila česká daňová správa konečnou verzi avizované přílohy k přiznání k dani z příjmů právnických osob zaměřující se na problematiku uskutečněných transakcí se spojenými osobami za období od 1.1.2014, o níž jsme informovali na našem webu 4.9.2014. Finální verze zmiňované Přílohy je uvedena na http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/Prehled-transakci-25_5404-E-MFin-5404-E_v1.pdf Příloha bude povinná pro daňové subjekty, které splňují alespoň jedno kritérium pro povinný audit a uskutečnily transakci se spojenou osobou. V Příloze se uvedou transakce se všemi spojenými osobami, je-li daňový subjekt příjemcem investiční pobídky nebo je-li vykázána ztráta. V ostatních případech se uvedou v Příloze pouze transakce se zahraničními spojenými osobami.