Finanční správa prověřuje převodní ceny

26. 9. 2014
Finanční správa se v současnosti zaměřuje na problematiku převodních cen. Specializovaný finanční úřad nyní vyhodnocuje výsledky v létě rozeslaných 1500 ks dotazníků, které mají pomoci zmapovat rozsah transferů mezi spřízněnými společnostmi. Jedná se především o zahraniční matky s tuzemskými dcerami. Tento dotazník se nezaměřuje jen na hlavní činnost, kterou dcera pro matku vykonává, ale například i na nákup a prodej nehmotného majetku či zásob. Přinese informace o tom, zda mají společnosti zdokumentovaný způsob stanovení převodních cen. S tím souvisí nová příloha daňového přiznání, která bude podávána již za rok 2014 (viz naše sdělení ze dne 4. 9. 2014). Společnosti mohou samy požádat finanční úřady o posouzení svých převodních cen. Od roku 2006 využilo tuto možnost již 152 společností.