Nejčastější otázky a odpovědi k nové Samostatné příloze daňového přiznání k převodním cenám

3. 4. 2015
zveřejnila Finanční správa pod stejnojmenným názvem na svém webu: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/dan-z-prijmu-pravnickych-osob/nejcastejsi-otazky-a-odpovedi-prevodni-ceny-5909 Samostatná příloha daňového přiznání k dani z příjmu, týkající se převodních cen, se poprvé vyplňuje za zdaňovací období 2014. Vzhledem k tomu, že při vyplňování přílohy vzniká řada nejasností, zveřejnila Finanční správa odpovědi k nejčastějším problémům. Blíže vysvětluje některé pojmy, např. co se považuje za úvěrové finanční nástroje, licenční poplatky, upřesňuje věcnou náplň jednotlivých řádků přílohy a podmínky, za jakých vzniká povinnost k vyplnění přílohy.