Pozor na životní pojištění od roku 2015

26. 11. 2014

Novela zákona o daních z příjmů platná od 1.1.2015 mj. upravuje oblast životního pojištění. Pro zaměstnance budou nejdůležitější především podmínky pro odečtení plateb na životní pojištění od základu daně. Kromě stávajících povinností bude navíc zavedeno pravidlo, podle kterého nebude pojištěný smět v průběhu trvání smlouvy provádět ze svého životního pojištění průběžné výběry. Nemožnost provádění výběrů je dle zákona nutné ošetřit dodatkem k pojistné smlouvě. Dodatky ke smlouvám budou pravděpodobně rozesílány samotnými pojišťovnami a pojištění budou mít na výběr zda s dodatkem souhlasit či nikoli. V případě nepřijetí dodatku nebude moci zaměstnanec dále využívat daňových úlev. Změny v zákoně se týkají také zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům přispívají na životní pojištění. V případě, kdy zaměstnanec nepřistoupí na nové podmínky, tj. ponechá si možnost mimořádných výběrů a prostředky ze svého životního pojištění vybere, je zaměstnavatel povinen z části, kterou přispěl zaměstnanci, zdanit a odvést zdravotní a sociální pojištění. Přestože platí, že je zaměstnanec povinen informovat svého zaměstnavatele o aktuální podobě svého životního pojištění, lze doporučit, aby i zaměstnavatel sám získával a vyhodnocoval relevantní informace od svých zaměstnanců.