Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) za rok 2014

27. 1. 2015

Novela zákona o daních z příjmu v § 35ba odst. 1 písm. g) a § 35bb zavádí slevu za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, tj. včetně firemní či soukromé školky či zařízení jako jsou lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků. Slevu lze uplatnit poprvé za celé zdaňovací období 2014 a to až do výše minimální mzdy, tj. za zdaňovací období 2014 max. 8 500 Kč, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Slevu na dani je možné uplatnit u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh (v případě použití tiskopisu pro rok 2014 je potřeba vyplnit i speciální přílohu vydanou pro uplatnění školkovného - 25 5457 MFin 5457/1) nebo v rámci daňového přiznání pro rok 2014 (řádek 69a). Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku o celkové uhrazené výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte mimo stravného za rok 2014. Slevu na dani může poplatník uplatnit až do výše daňové povinnosti, tj. z uplatnění slevy na školkovné nemůže vzniknout daňový bonus.