Základní sleva na dani pro pracující důchodce

4. 8. 2014
Dne 30.7.02014 shledal Ústavní soud regulaci slevy na dani týkající se pracujících starobních důchodců neústavní a zrušil ustanovení, která starobním důchodcům pobírajícím k 1. lednu příslušného kalendářního roku starobní důchod neumožňovala uplatnění základní slevy na dani ve výši 24 840 Kč. Pracující starobní důchodci si tak budou moci uplatnit slevu na dani již za zdaňovací období roku 2014, nehledě na to, zda byli či nebyli pobírateli starobního důchodu k 1. lednu 2014. Podrobnosti viz: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2014/nejcastejsi-dotazy-na-uplatneni-zakladni-slevy-na-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-5165