Změna výše minimální mzdy a zaručené mzdy pro rok 2016

16. 9. 2015

Nařízením vlády č. 233/2015 Sb. dochází od 1.1.2016 ke zvýšení minimální mzdy ve smyslu § 111 odst. 2 zákoníku práce (dále jen „ZP“) na 9.900 Kč za měsíc, resp. 58,70 Kč za hodinu (v roce 2015 činila minimální mzda 9.200 Kč za měsíc, resp. 55 Kč za hodinu). V návaznosti na tuto změnu dochází také ke změně nejnižší úrovně zaručené mzdy ve smyslu § 112 odst. 2 ZP pro jednotlivé skupiny prací, které jsou rozděleny nařízením vlády č. 567/2006 Sb. do osmi skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

Přehled nejnižších úrovní zaručené mzdy podle skupin prací:
skupiny prací  měsíční úroveň  hodinová sazba  příklad profese  
1. skupina 9 90058,70manipulační dělník, uklízeč
2. skupina10 90064,80svářeč, telefonní operátor
3. skupina12 10071,60řidič nákladních vozidel, pokladní
4. skupina13 30079,00instalatér, zdravotní sestra
5. skupina14 70087,20učitel v MŠ, hlavní účetní
6. skupina16 20096,30správce IT (systému výpočetní techniky)
7. skupina17 900106,30lékař
8. skupina19 800117,40vedoucí výzkumného týmu

V přehledu uvedené úrovně zaručené mzdy jsou závazné při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Při jiné délce týdenní pracovní doby než je 40 hodin, ať už sjednané podle § 79 nebo podle § 80 ZP, se hodinové sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zvyšují či snižují. Úměrné snížení se použije i v případech, kdy zaměstnanec odpracoval méně, než má stanovenou týdenní pracovní dobu.

Minimální mzda je definována jako nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu podle § 3 ZP, přičemž mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Základními pracovněprávními vztahy podle § 3 ZP jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti).

Zaručená mzda je definována jako mzda, na kterou vzniklo zaměstnanci právo podle ZP, vnitřního předpisu, mzdového nebo platebního výměru, které dosáhl zaměstnanec výkonem své práce. Nejnižší přípustné výše odměn za výkon příslušné práce jsou pak diferencovány podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Nejnižší úrovně zaručené mzdy platí jen pro zaměstnance v pracovním poměru, vůči zaměstnancům činným na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr se neuplatňují.

Na minimální mzdu odkazují ve svých ustanoveních i některé další právní předpisy jako např.:
    - zákon o daních z příjmů, který z minimální mzdy odvozuje výši max. daňové slevy „školkovného“, nebo podle ní stanoví podmínku minimálního příjmu pro uplatnění daňového zvýhodnění/ bonusu na děti
    - zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, který odvozuje z minimální mzdy výši minimálního pojistného, ať už odváděného zaměstnavatelem či osobou bez zdanitelných příjmů apod.
Veškeré změny nastanou s účinností od 1.1.2016.

Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/21791/NV_233_2015.pdf