Mini One Stop Shop od 1.1.2015 – změna DPH u služeb telekomunikačních, elektronických, rozhlasových a televizních

12. 12. 2014

S účinností od 1. ledna 2015 se u DPH mění pravidla pro určení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani. Nově budou tyto služby zdaňovány vždy v místě usazení koncového spotřebitele (dosud v místě usazení poskytovatele služby). Místo plnění v případě poskytování těchto služeb osobám povinným k dani zůstává stále stejné, tj. v místě sídla příjemce služby.
Poskytovatel vyjmenovaných služeb má možnost se dobrovolně zaregistrovat pouze v jednom členském státě do tzv. zvláštního režimu jednoho správního místa „Mini One Stop Shop“, místo toho, aby se musel registrovat k dani v každém jednotlivém členském státě podle místa usazení koncového spotřebitele. Ve státě registrace bude poskytovatel podávat čtvrtletně příslušné „EU přiznání“, kde uvede veškeré vyjmenované služby, které poskytl osobám nepovinným k dani a ve státě registrace pak také zaplatí jednou částkou (v jedné měně) souhrnně daň za veškeré tyto služby. Pro poskytovatele to prakticky znamená určit členský stát příjemce služby a podle toho určit příslušnou sazbu místní daně, kterou aplikuje na základ daně (cenu služby). Registraci do režimu „Mini One Stop Shop“ lze provést v ČR už nyní, a to výhradně elektronicky na daňovém portále Finanční správy ČR.