Změna sazeb daně z přidané hodnoty u zboží a služeb

12. 5. 2020
S počátkem května se rozšiřuje seznam zboží a služeb spadajících do druhé snížené sazby DPH ve výši 10%. Jedná se zejména o následující položky:

 • Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech (původně 15 %)
 • Služby mytí oken prováděné v domácnostech (původně 15 %)
 • Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany (původně 15 %)
 • Opravy obuvi a kožených výrobků (původně 21 %)
 • Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků (původně 21 %)
 • Opravy jízdních kol (původně 21 %)
 • Kadeřnické a holičské služby (původně 21 %)
 • Stravovací služby a podávání nápojů (původně 15 %), a to včetně točeného piva (původně 21 %). Snížení DPH na točené pivo na 10 % se vztahuje pouze na jeho prodej v rámci stravovací služby tak, jak to umožňuje harmonizovaná evropská legislativa.
 • Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (původně 15 %)
 • Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (původně 15 %)
 • Pitná voda z vodovodu, včetně teplé vody (původně 15 %)
 • Elektronické knihy a audioknihy (původně 21 %)
 • Půjčování knih (původně 21 %)
 • Omalovánky, mapy (původně 15 %)


Stravovací a cateringové služby, fastfoody

Pro stravovací a cateringové služby a podávání nápojů s kódem produkce CZ-CPA 56 s místem plnění v tuzemsku platí nově 10% sazba DPH, pokud jsou současně poskytovány služby doplňující konzumaci jídla či nápojů, např. podávání rozlévaných nealkoholických nápojů a čepovaného piva, podávání jídel včetně podpůrných služeb pro okamžitou spotřebu v prostorách poskytovatele služby nebo přidružených místech (venkovní zahrádka).

U cateringových služeb je nutné posoudit poměr dodaného zboží (potravin a jídel) a poskytnutých souvisejících služeb. Sazba daně se v tomto případě určí dle převažujícího prvku.

Pokrmy a nápoje připravované nejčastěji v tzv. „fastfoodech“, konzumované mimo prostory stravovacího zařízení (např. pizza v krabici), a pokrmy a nápoje, které neobsahují přidanou hodnotu podpůrných služeb (rozlévané limonády či čepované pivo s sebou), se považují za dodání zboží a proto se u nich uplatní první snížená nebo základní sazba daně.


Zdroje:
Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020
MFCR tisková zpráva (Od 1. května se snižuje DPH na 10 % u širokého spektra zboží a služeb)

Další zdroje:
Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016