Od května budou do obchodního rejstříku zapisovat nově i notáři

7. 4. 2015

S příchodem května 2015 by měl být spuštěn nový zápis do obchodního rejstříku, který budou vykonávat notáři. Napříště si podnikatel bude moci vybrat, zda provede zápis do rejstříku u notáře či u soudu a notář tento zápis nebude moci odmítnout. Tato změna byla již promítnuta do nového občanského zákoníku, avšak její realizace přichází na řadu až nyní. Zápis u notářů s sebou přináší celou řadu výhod. Samotné zapisování bude on-line, tj. s okamžitou platností. Poplatky se výrazně sníží. Prvozápis společnosti s ručením omezeným bude u notáře stát 2.700 Kč, u soudu stojí 6.000 Kč. Za prvozápis akciové společnosti bude notář vybírat 8.000 Kč namísto dosavadních 12.000 Kč u soudu. Provedení změny v obchodním rejstříku se sníží na 1.000 Kč, zatímco u soudu zůstává částka 2.000 Kč. Notář navíc bude účtovat poplatek 300 Kč za provedení zápisu. S on-line zápisem do obchodního rejstříku by mělo dojít i ke snížení a zjednodušení administrativy pro podnikatele. Notáři navíc plánují zavedení služby one-stop-shop, kdy budou moci klientům nabídnout kompletní službu v rámci jedné návštěvy: vyhotovení notářského zápisu, provedení přímého zápisu do obchodního rejstříku a pořízení výpisu z obchodního rejstříku.

Zdroj: http://pravniradce.ihned.cz/aktuality/c1-63693850-zalozeni-firmy-bude-rychlejsi-do-rejstriku-zacnou-zapisovat-i-notari