Příprava krácení daně bude opět trestná

12. 5. 2016
Příprava krácení daně byla trestná do roku 2009. Dne 9. května 2016 podepsal prezident Zeman novelu trestního zákona, která opět zavádí trestnost přípravy daňového trestného činu. Zastánci novely tvrdí, že bude motivovat lidi k oznamování korupce a bude se snažit potírat karuselové obchody a černý trh s komoditami podléhajícími spotřební dani, jako např. lihoviny či tabák.

Kritici a odpůrci z řad profesních komor a odborné veřejnosti namítají, že schválené změny povedou k destrukci advokátů a daňových poradců, neboť dosud nebyl vymezen pojem daňové optimalizace a ze zmíněné novely ani její důvodové zprávy jasně neplyne, kdy se bude jednat o přípustné legální snižování daňového základu a tím i daňové povinnosti a kdy již půjde o nedovelené zkrácení daně. Vyvstávají obavy, že toto nejasné rozhraní může být poplatné společenské náladě a politickým ambicím více, než kritickému zvážení jeho skutečné společenské škodlivosti a nebezpečnosti konání daňového poplatníka.

Prezident Komory daňových poradců, Ing. Martin Tuček, se navíc domnívá, že trestní právo by mělo být až poslední možností, jak řešit problémy v oblasti daní. Problémy s výběrem daní by měly být řešeny především daňovými nástroji, srozumitelnými a aplikovatelnými daňovými zákony a důsledným výkonem správy daní. Navíc poukazuje na to, že v posledních letech bylo přijato velké množství opatření, která by problémům v oblasti daní měla zabránit. Příkladem je rozšíření okruhu přenesení daňové povinnosti, zavedení kontrolního hlášení, zpřísnění daňového řádu, prodloužení prekluzivní lhůty v oblasti trestního stíhání, hlášení osvobozených příjmů fyzických osob, o kterých správce daně neměl dříve informace, nové kauce a pokuty v oblasti spotřebních daní či zavedení elektronické evidence tržeb. v

Zdroj: www.kdpcr.cz