Zpřísnění podmínek pro aplikaci institutu nespolehlivého plátce.

11. 9. 2014
Generální finanční ředitelství znovu modifikovalo informaci týkající se právního institutu nespolehlivého plátce (§ 106a zákona o DPH). Jedná se o rozšíření seznamu situací, při nichž je ohrožen veřejný zájem na řádném výběru DPH. Od 1. ledna 2015 bude za nespolehlivého plátce považován každý plátce, který uvede nepravdivý údaj ohledně svého skutečného sídla. Blíže viz. http://www.financnisprava.cz/