OECD chce omezit daňové ráje

19. 10. 2015
Ministři financí skupiny G20 schválili návrh reformy mezinárodních daňových pravidel Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) k omezení daňových úniků. Reforma počítá s tím, že velké nadnárodní podniky budou platit daně tam, kde vytvářejí zisk a napříště nebudou moci zisky přesouvat do daňových rájů. Dle výzkumu OECD z roku 2013 přichází vlády celého světa o 100 až 240 miliard dolarů ročně (cca 2,4 až 5,8 bilionu korun) díky přesunům zisku do daňově výhodnějších destinací.

Reforma označovaná jako BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) poukazuje na strategie daňového plánování, které využívají legislativních mezer a nesouladu daňových pravidel na nadnárodní úrovni, díky kterým je možné přesouvat zisky do zemí s nízkým nebo žádným zdaněním a kde dotčené společnosti nevyvíjejí téměř žádnou ekonomickou aktivitu. V takových zemích odvádějí nadnárodní podniky jen nepatrné procento daní, které by normálně odváděly v zemích, kde vyvíjí většinu své podnikatelské aktivity.

OECD chápe problém s přesouváním zisků jako globální, vyžadující řešení na celosvětové úrovni. OECD návrh označuje za nejvýznamnější změnu mezinárodních daňových pravidel za téměř 100 let.

Reforma BEPS obsahuje 15 pravidel, která dávají zemím nástroje k tomu, aby hospodářský zisk vygenerovaný na jejich území byl zde také zdaněn. Nadnárodní podniky též získají větší jistotu ohledně toho, jaká použít pravidla pro mezinárodní zdanění a standardizaci požadavků na shodu.

Mezi nejdůležitější opatření reformy BEPS patří řešení problematiky zdanění v souvislosti s rozšiřující se internetovou ekonomikou, boje proti škodlivým daňovým praktikám, vyrovnání převodních cen, problematiky stálé provozovny, vytváření efektivnějších mechanismů k rozhodování sporů, rozvoje mnohostranných nástrojů k úpravě bilaterálních daňových dohod či vytvoření pokynů pro dokumentaci k převodním cenám.

Uvedení do praxe však bude vyžadovat velké úsilí a projeví se až za řadu let.