2000,- Kč za nepodání daňového přiznání elektronickou formou pro podnikatele se zřízenou datovou schránkou

19. 12. 2014

1. ledna 2015 vstoupí v platnost novela daňového řádu, ve které je mimo jiné pro majitele datových schránek zakotvena povinnost komunikace s finančními úřady pouze elektronickou formou.
Komunikaci pomocí datových schránek bude muset podnikatel využít například při přihlášení k registraci, oznámení o změně registračních údajů, podání řádného či dodatečného daňového přiznání. Datová zpráva s těmito druhy podání může být podána třemi různými způsoby: podepsaná uznávaným elektronickým podpisem, odeslaná prostřednictvím datové schránky nebo ověřená identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Za podání datové zprávy jinak než elektronicky zaplatí podnikatel pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé podání. Pokud však tímto podáním závažně ztíží správu daní, může se pokuta vyšplhat až na 50.000,- Kč.