Nejvyšší správní soud nově považuje penále za trest

21. 12. 2015
Nejvyšší správní soud rozhodl svým rozhodnutím č.j. 4 Afs 210/2014 – 57 o tom, že daňové penále je trestem. Dosavadní praxe považovala daňové penále za přirážku kvůli neplacení daní. Úředníci finančního úřadu mohli kromě udělení daňového penále podat na daňového poplatníka i trestní oznámení pro podvod z důvodu krácení daní, pokud se domnívali, že nešlo jen o nedopatření, kdy daňový poplatník opomněl uvést některý ze svých příjmů v daňovém přiznání. Bude-li ale penále považováno za trest, nelze daňového poplatníka – fyzickou či právnickou osobu – již trestně stíhat za stejné provinění, neboť by tím došlo k porušení zásady ne bis in idem, kdy pro týž skutek není možné obviněného nově stíhat. Odborníci z řad široké veřejnosti se domnívají, že tento průlomový verdikt nahrává podvodníkům, neboť pokud jim finanční úřad vyměří penále za krácení daní dříve, než se případ dostane do rukou policie, nebude je již možné pro tento skutek trestně stíhat. Navíc trestní obvinění, která jsou právě projednávaná před soudy ve stejné věci, budou muset být pozastavena. Ministerstva spravedlnosti, vnitra a financí již začala pracovat na možné úpravě zákonů. Nabízí se varianta úplného zrušení daňového penále, případně neukládání penále automaticky, pokud by úředník finančního úřadu dospěl k názoru, že případ by měl být předán policii. Zdroj: www.nssoud.cz, www.ihned.cz