Zvýšení daňového zvýhodnění na děti

6. 5. 2016

Tuto změnu upravuje zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 35c odst. 1 zákona, který nabývá účinnosti 1. května 2016.

Pokud poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění u plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, použije se toto zvýšení poprvé při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc květen 2016. V rámci ročního zúčtování, popř. v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016 bude poplatníkovi zohledněna i zbývající část nároku za kalendářní měsíce leden až duben 2016.

Zdroj: www.financnisprava.cz