Novinky

 • Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti schválena (CSDDD)

  16. Květen 2024

  Koncem dubna 2024 schválil Evropský parlament směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti „Corporate Sustainability Due Diligence Directive“, (CSDDD)...

 • Změny v Zákoně o účetnictví od 1. 1. 2024

  28. Leden 2024

  Významné změny v účetnictví měly být do českých účetních předpisů implementovány až s přijetím nového Zákona o účetnictví. Nicméně v rámci zákona č. 349/2023 Sb., tzv. konsolidačního balíčku, byly do Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZOU), promítnuty změny účinné již k 1.1.2024...

 • Možnost vyloučení nerealizovaných kurzových rozdílů ze základu daně

  21. Leden 2024

  V souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů byl schválen zákon č. 349/2023 Sb., díky kterému dochází ke změně řady zákonů včetně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) s účinností až na výjimky k 1. 1. 2024...

 • Směrnice Evropské unie DAC7

  31. Květen 2023

  Dne 1.1.2023 nabyl účinnosti zákon č. 373/2022 Sb., který mimo jiné novelizuje zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a implementuje směrnici Rady 2021/514/EU (tzv. DAC 7), která zavádí novou oznamovací povinnost provozovatelů platforem o oznamovaných činnostech vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím těchto platforem...

 • K zakládání účetních závěrek do obchodního rejstříku, judikát NSS

  21. Listopad 2022

  Účetní jednotky zapsané v obchodním či jiném veřejném rejstříku jsou povinny zveřejnit účetní závěrku v plném či zkráceném rozsahu dle jejich kategorizace, výroční zprávu a zprávu auditora, pokud podléhají auditu...

 • Prominutí záloh na silniční daň v roce 2022

  25. Březen 2022

  Ministr financí vydal rozhodnutí o prominutí příslušenství silniční daně a zálohy na tuto daň z důvodu mimořádné události související s válečným konfliktem na Ukrajině...

 • Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob nepodléhajících auditu v roce 2022

  19. Březen 2022

  Jako každý rok i letos klepe na dveře termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob. Přehled termínů uvádíme níže:

  1. Přiznání je podáno do 1.4.2022 (papírově či elektronicky poplatníkem, ale i daňovým poradcem) - daň je splatná do 1.4.2022, přeplatek se vrací do 2.5.2022

  2. Přiznání je podáno od 2.4.2022 nejpozději do 2.5.2022 (elektronicky poplatníkem) - daň je splatná do 2.5.2022, přeplatek se vrací do 1.6.2022

  3. Přiznání je podáno od 2.4.2022 nejpozději do 1.7.2022 (elektronicky daňovým poradcem) - daň je splatná do 1.7.2022, přeplatek se vrací do 1.8.2022


 • Zaměstnavatelé mají nárok na náhradu nákladů za provádění srážek ze mzdy v souvislosti s výkonem rozhodnutí či exekucí

  11. Únor 2022

  Novelou č. 286/2021 Sb., kterou se mění zákon č. 99/1963, občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen OSŘ), byla zaměstnavatelům přiznána paušální náhrada nákladů na provedení výkonu rozhodnutí formou srážek ze mzdy povinných zaměstnanců...

 • Mzdové novinky v roce 2022

  6. Únor 2022

  Jako každý rok i letos jsme se dočkali mnoha změn a novinek ve mzdové oblasti a souvisejícího sociálního a zdravotního pojištění. Ty zásadní uvádíme ve stručném přehledu níže...

 • Europoslanci schválili nová pravidla pro zveřejňování informací o zaplacených daních od roku 2024

  31. Leden 2022

  Europoslanci schválili v listopadu 2021 novelu Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU, kterou s mění směrnice 2013/34/EU o zveřejňování informací o dani z příjmů některými podniky a pobočkami...

Stránky