Novinky

 • Jaké budou daňové dopady Brexitu?

  17. Únor 2020

  Spojené království Velké Británie a Severního Irska definitivně opustilo Evropskou unii 31. ledna 2020. Stalo se tak po zdlouhavých jednáních na základě Dohody o vystoupení...

 • eNeschopenka

  22. Leden 2020

  Přijetím zákona č. 259/2017 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona č. 164/2019 Sb. o nemocenském pojištění byl k 1. 1. 2020 zahájen provoz systému eNeschopenka...

 • Novinky v oblasti daní a sociálního zabezpečení pro rok 2020 a 2021

  17. Leden 2020

  S novým rokem přichází řada změn v oblasti daní, práva sociálního zabezpečení, ale i modernizace procesů, které budou mít vliv na běžný život občanů. Níže uvádíme přehled nejvýznamnějších novinek...

 • Quick fixes – nová pravidla na cestě k harmonizaci DPH v EU

  26. Listopad 2019

  Do doby zavedení konečného systému DPH – přelomové reformy systému fungování DPH v roce 2022 – se členské státy dohodly alespoň na podobě dočasných záplat, tzv. quick fixes, stávajícího systému DPH, které by měly být implementovány do národních úprav členských států do 31.12.2019...

 • EU zavádí nový systém řešení daňových sporů mezi členskými státy

  28. Srpen 2019

  Od 1. července vstoupil v platnost nový systém pravidel, který umožňuje rychlejší a efektivnější řešení daňových sporů mezi členskými státy. Jedná se především o problémy s dvojím zdaněním a výklad dohod o zamezení dvojího zdanění...

 • Od července se ruší karenční doba a snižují se odvody na nemocenské pojištění

  11. Červenec 2019

  Doposud se zaměstnancům během prvních tří dnů pracovní neschopnosti neposkytovala náhrada mzdy či platu. Toto se však mění s příchodem letních prázdnin, tj. od 1. července nemocní dostanou peníze i za první tři dny nemoci. Zaměstnavatelům se „prodražení“ nemocenské kompenzuje v podobě snížení odvodů pojistného na nemocenském pojištění o 0,2 %...

 • Zadržování nesporné částky nadměrného odpočtu DPH je porušením vlastnického práva

  29. Květen 2019

  Ústavní soud ve své nedávné rozhodovací činnosti vyhověl ústavní stížnosti a rozhodl, zjednodušeně řečeno, že zadržování nesporné části nadměrného odpočtu DPH je porušením vlastnického práva, které je garantováno v čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod...

 • Daňové novinky pro rok 2019

  7. Leden 2019

  Poslanecká sněmovna schválila v závěru minulého roku tzv. daňový balíček, kterým se novelizuje zejména zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty a daňový řád. Většina změn, které daňový balíček přináší, nabude účinnosti v průběhu roku 2019, po schválení Senátem a prezidentem republiky...

 • K problematice překurzování časového rozlišení

  28. Srpen 2018

  Národní účetní rada vydala interpretaci č. I-37 Časové rozlišování a cizí měna, která má pomoci účetní jednotce lépe se zorientovat v problematice překurzování časového rozlišení...

 • Implementace směrnice ATAD od roku 2019

  11. Červen 2018

  Česká republika je povinna implementovat do českého právního řádu tzv. směrnici ATAD (Směrnice Rady EU 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem), a to nejpozději do konce letošního roku. Změny nás čekají v oblastech daňové uznatelnosti úroků, zdanění ovládaných zahraničních společností (CFC pravidla), zamezení využití tzv. hybridních nesouladů, zdanění při odchodu (tzv. exit taxation) a budou ustanovena obecná pravidla proti zneužití práva...

Stránky