Novinky

 • Příprava krácení daně bude opět trestná

  12. Květen 2016

  Prezident Zeman podepsal novelu trestního řádu, která opět zavádí trestnost přípravy daňového trestného činu dle § 240 a násl. Profesní komory a odborná veřejnost novelu ostře kritizují, neboť se domnívají, že přijaté změny povedou ke kriminalizaci podnikatelského prostředí...

 • Zvýšení daňového zvýhodnění na děti

  6. Květen 2016

  Od 1. května 2016 dochází k navýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z částky 15 804 Kč na částku 17 004 Kč ročně a na třetí a každé další dítě z částky 17 004 Kč na částku 20 604 Kč ročně...

 • Zákon o evidenci tržeb a doprovodný zákon o snížení sazby DPH v oblasti stravovacích služeb nabyl platnosti

  2. Květen 2016

  V polovině dubna nabyl platnosti zákon o elektronické evidenci tržeb č. 112/2016 spolu se zákonem o č. 113/2016 Sb., kterým se zavádí snížení sazby DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 %, s výjimkou alkoholických nápojů...

 • Nezapomeňte oznámit osvobozené příjmy nad 5 milionů finančnímu úřadu

  30. Březen 2016

  Od 1.ledna 2015 mají všichni daňoví poplatníci povinnost oznámit finančnímu úřadu všechny příjmy převyšující 5 milionů korun, které jsou osvobozené od daně z příjmů. Nejčastěji půjde o dary, dědictví, výhry v loteriích či příjmy z prodeje movitých věcí. Částky takto přijaté se posuzují samostatně. Neoznamují se příjmy z prodeje nemovitostí, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí. Oznámení bylo možné podávat již v průběhu roku 2015, nejzazší termín je shodný s podáním daňového přiznání, kterým je 1. duben 2016...

 • Spotřebitel může spory řešit i mimosoudní cestou

  17. Březen 2016

  Nová povinnost informovat spotřebitele o možnosti alternativního řešení sporů vychází z novely zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Alternativní řešení sporů se často využívá pro spory, jejichž účelem je dosáhnout dohody a které z právního hlediska nejsou složité. Navíc toto řešení bývá časově i finančně méně náročné, přičemž zahájením mimosoudního řešení sporu není dotčeno právo stran sporu na domáhání se ochrany práv a oprávněných zájmů u soudu...

 • Stanovisko Nejvyššího soudu k některým sporným otázkám zákona o obchodních korporacích

  2. Únor 2016

  Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu přijalo dne 16. ledna 2016 stanovisko k některým otázkám týkajících se zákona o obchodních korporacích a zápisu společností do obchodního rejstříku pod spisovou značkou Cpjn 204/2015. Vnáší tak světlo do dosud sporných oblastí, ačkoliv se občas odchyluje od již zaběhnuté praxe...

 • Nejvyšší správní soud nově považuje penále za trest

  21. Prosinec 2015

  Nejvyšší správní soud nově rozhodl, že daňové penále je trestem. Jaké to bude mít důsledky? Je možné, že po udělení penále již nebude možné udělit další trest?...

 • Ministerstvo financí vydalo sdělení k aplikaci novely zákona o účetnictví

  7. Prosinec 2015

  Ministerstvo financí vydalo sdělení k aplikaci novely zákona o účetnictví...

 • Zaměstnavatelé jsou povinni uzavřít smlouvu s lékařem

  2. Prosinec 2015

  Za neuzavření smlouvy o poskytování pracovně-lékařských služeb a neprovádění pravidelných lékařských prohlídek zaměstnanců hrozí zaměstnavatelům vyšší pokuty...

 • Rozhodnutí NSS ve sporu o posouzení daňové uznatelnosti úroků z úvěru

  17. Listopad 2015

  Nejvyšší správní soud (NSS) dne 15. října 2015 svým rozhodnutím sp. zn. 9 Afs 57/2015 zamítl kasační stížnost stěžovatelky, společnosti CTP Property VI, a.s., jejímž předmětem bylo posouzení daňové uznatelnosti úroků z úvěru dle § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů (ZDP) uplatněných v rámci restrukturalizace mezi spojenými osobami...

Stránky