Novinky

 • Nejvyšší správní soud nově považuje penále za trest

  21. Prosinec 2015

  Nejvyšší správní soud nově rozhodl, že daňové penále je trestem. Jaké to bude mít důsledky? Je možné, že po udělení penále již nebude možné udělit další trest?...

 • Ministerstvo financí vydalo sdělení k aplikaci novely zákona o účetnictví

  7. Prosinec 2015

  Ministerstvo financí vydalo sdělení k aplikaci novely zákona o účetnictví...

 • Zaměstnavatelé jsou povinni uzavřít smlouvu s lékařem

  2. Prosinec 2015

  Za neuzavření smlouvy o poskytování pracovně-lékařských služeb a neprovádění pravidelných lékařských prohlídek zaměstnanců hrozí zaměstnavatelům vyšší pokuty...

 • Rozhodnutí NSS ve sporu o posouzení daňové uznatelnosti úroků z úvěru

  17. Listopad 2015

  Nejvyšší správní soud (NSS) dne 15. října 2015 svým rozhodnutím sp. zn. 9 Afs 57/2015 zamítl kasační stížnost stěžovatelky, společnosti CTP Property VI, a.s., jejímž předmětem bylo posouzení daňové uznatelnosti úroků z úvěru dle § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů (ZDP) uplatněných v rámci restrukturalizace mezi spojenými osobami...

 • Evropská komise uložila společnostem Fiat a Starbucks pokutu za neoprávněné daňové výhody

  2. Listopad 2015

  Evropská komise uložila společnostem Fiat v Lucembursku a Starbucks v Nizozemsku pokutu za to, že jednaly v rozporu s právem EU upravujícím státní podporu. Komise dospěla k závěru, že Lucembursko a Nizozemsko poskytovaly výše uvedeným společnostem selektivní daňové výhody a příslušné finanční úřady jim tak uměle snižovaly splatnou daň...

 • Vláda schválila zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání.

  26. Říjen 2015

  Vláda schválila dne 12.10.2015 nařízení, kterým se zvyšuje odškodnění bolesti a ztížení pracovního uplatnění po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Nahrazuje tím zrušený zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců. Každý úraz či onemocnění bude bodově ohodnoceno, dochází však k navýšení počtu bodů a zdvojnásobení jejich hodnoty ze současných 120 Kč na 250 Kč. Nařízení tak reflektuje míru inflace, neboť hodnota 120 Kč za jeden bod pochází z roku 2001 a odrážela tehdejší průměrnou mzdu...

 • OECD chce omezit daňové ráje

  19. Říjen 2015

  Ministři financí skupiny G20 schválili návrh reformy mezinárodních daňových pravidel Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) k omezení daňových úniků. Reforma počítá s tím, že velké nadnárodní podniky budou platit daně tam, kde vytvářejí zisk a napříště nebudou moci zisky přesouvat do daňových rájů. Dle výzkumu OECD z roku 2013 přichází vlády celého světa o 100 až 240 miliard dolarů ročně (cca 2,4 až 5,8 bilionu korun) díky přesunům zisku do daňově výhodnějších destinací...

 • Spuštění elektronické evidence tržeb až od poloviny roku 2016

  30. Září 2015

  Zákon o elektronické evidenci tržeb vstoupí v platnost od poloviny roku 2016. Celý systém měl původně začít fungovat již od ledna 2016, ale vzhledem k připomínkovým řízením a úpravám v zákoně se prodloužila doba mezi okamžikem platnosti a okamžikem účinnosti tohoto zákona.

 • Změna výše minimální mzdy a zaručené mzdy pro rok 2016

  16. Září 2015

  Nařízením vlády č. 233/2015 Sb. dochází od 1.1.2016 ke zvýšení minimální mzdy ve smyslu § 111 odst. 2 zákoníku práce (dále jen „ZP“) na 9.900 Kč za měsíc, resp. 58,70 Kč za hodinu (v roce 2015 činila minimální mzda 9.200 Kč za měsíc, resp. 55 Kč za hodinu). V návaznosti na tuto změnu dochází také ke změně nejnižší úrovně zaručené mzdy ve smyslu § 112 odst. 2 ZP pro jednotlivé skupiny prací, které jsou rozděleny nařízením vlády č. 567/2006 Sb. do osmi skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

 • Vláda schválila balíček zákonů regulující hazard

  10. Srpen 2015

  Koncem července rozhodla vláda o nové a do jisté míry průlomové regulaci hazardu. Balíček zákonů z pera ministerstva financí by měl omezit patologické hráčství, počet heren, zvýšit státní dozor a pravomoc obcí v souvislosti s hazardem a v neposlední řadě i zvýšit daňové odvody z hazardních her.

Stránky