Novinky

 • Zaměstnavatelé jsou povinni uzavřít smlouvu s lékařem

  2. Prosinec 2015

  Za neuzavření smlouvy o poskytování pracovně-lékařských služeb a neprovádění pravidelných lékařských prohlídek zaměstnanců hrozí zaměstnavatelům vyšší pokuty...

 • Rozhodnutí NSS ve sporu o posouzení daňové uznatelnosti úroků z úvěru

  17. Listopad 2015

  Nejvyšší správní soud (NSS) dne 15. října 2015 svým rozhodnutím sp. zn. 9 Afs 57/2015 zamítl kasační stížnost stěžovatelky, společnosti CTP Property VI, a.s., jejímž předmětem bylo posouzení daňové uznatelnosti úroků z úvěru dle § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů (ZDP) uplatněných v rámci restrukturalizace mezi spojenými osobami...

 • Evropská komise uložila společnostem Fiat a Starbucks pokutu za neoprávněné daňové výhody

  2. Listopad 2015

  Evropská komise uložila společnostem Fiat v Lucembursku a Starbucks v Nizozemsku pokutu za to, že jednaly v rozporu s právem EU upravujícím státní podporu. Komise dospěla k závěru, že Lucembursko a Nizozemsko poskytovaly výše uvedeným společnostem selektivní daňové výhody a příslušné finanční úřady jim tak uměle snižovaly splatnou daň...

 • Vláda schválila zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání.

  26. Říjen 2015

  Vláda schválila dne 12.10.2015 nařízení, kterým se zvyšuje odškodnění bolesti a ztížení pracovního uplatnění po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Nahrazuje tím zrušený zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců. Každý úraz či onemocnění bude bodově ohodnoceno, dochází však k navýšení počtu bodů a zdvojnásobení jejich hodnoty ze současných 120 Kč na 250 Kč. Nařízení tak reflektuje míru inflace, neboť hodnota 120 Kč za jeden bod pochází z roku 2001 a odrážela tehdejší průměrnou mzdu...

 • OECD chce omezit daňové ráje

  19. Říjen 2015

  Ministři financí skupiny G20 schválili návrh reformy mezinárodních daňových pravidel Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) k omezení daňových úniků. Reforma počítá s tím, že velké nadnárodní podniky budou platit daně tam, kde vytvářejí zisk a napříště nebudou moci zisky přesouvat do daňových rájů. Dle výzkumu OECD z roku 2013 přichází vlády celého světa o 100 až 240 miliard dolarů ročně (cca 2,4 až 5,8 bilionu korun) díky přesunům zisku do daňově výhodnějších destinací...

 • Spuštění elektronické evidence tržeb až od poloviny roku 2016

  30. Září 2015

  Zákon o elektronické evidenci tržeb vstoupí v platnost od poloviny roku 2016. Celý systém měl původně začít fungovat již od ledna 2016, ale vzhledem k připomínkovým řízením a úpravám v zákoně se prodloužila doba mezi okamžikem platnosti a okamžikem účinnosti tohoto zákona.

 • Změna výše minimální mzdy a zaručené mzdy pro rok 2016

  16. Září 2015

  Nařízením vlády č. 233/2015 Sb. dochází od 1.1.2016 ke zvýšení minimální mzdy ve smyslu § 111 odst. 2 zákoníku práce (dále jen „ZP“) na 9.900 Kč za měsíc, resp. 58,70 Kč za hodinu (v roce 2015 činila minimální mzda 9.200 Kč za měsíc, resp. 55 Kč za hodinu). V návaznosti na tuto změnu dochází také ke změně nejnižší úrovně zaručené mzdy ve smyslu § 112 odst. 2 ZP pro jednotlivé skupiny prací, které jsou rozděleny nařízením vlády č. 567/2006 Sb. do osmi skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

 • Vláda schválila balíček zákonů regulující hazard

  10. Srpen 2015

  Koncem července rozhodla vláda o nové a do jisté míry průlomové regulaci hazardu. Balíček zákonů z pera ministerstva financí by měl omezit patologické hráčství, počet heren, zvýšit státní dozor a pravomoc obcí v souvislosti s hazardem a v neposlední řadě i zvýšit daňové odvody z hazardních her.

 • Některé změny zakladatelských dokumentů nevyžadují notářský zápis

  3. Srpen 2015

  Po více jak roční účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích jsou k dispozici první rozsudky z této oblasti. Napříště například nebude zapotřebí notářského zápisu při každé změně společenské smlouvy, jak dovodil Nejvyšší soud ve svém rozsudku z 12.2.2015, sp. zn. 29 Cdo 5347/2014.

 • Uplatňování DPH u skupiny zahraničních spojených osob

  15. Červenec 2015

  GFŘ vydalo v návaznosti na rozsudek ESD C-7/13 ve věci Skandia America Corp. upřesňující pravidla pro povinnost uplatnění DPH na plnění mezi zřizovatelem a jeho provozovnou v zahraničí v situaci, kdy je provozovna součástí skupiny pro účely DPH dle § 5a zákona o dani z přidané hodnoty...

Stránky