Novinky

 • Způsob výpočtu úroků z prodlení

  7. Červen 2010

  Od 1. července 2010 se mění způsob výpočtu úroků z prodlení, a to na základě novely nařízení vlády č. 142/1994 Sb., které bylo vydáno k provedení ustanovení § 517 odst. 2 občanského zákoníku.

 • Sdělení k ceně obvyklé z pohledu DPH

  7. Červen 2010

  Ministerstvo financí vydalo dne 7. května 2010 Sdělení k zákonu č. 120/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (k § 36a – cena obvyklá jako základ daně u plnění pro osoby v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k plátci; zaměstnanecké benefity). Nově se při dodání zboží nebo poskytnutí služeb těmto osobám použije jako základ daně nikoliv cena obvyklá, ale částka hrazená příjemcem plnění (zaměstnancem). Toto novelizované ustanovení lze použít zpětně i na plnění uskutečněná od 1.1.2010 do data účinnosti.

 • Mimořádné daňové odpisy majetku lze využít pouze do 30. 6. 2010

  7. Červen 2010

  Připomínáme, že možnost pořízení majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině s využitím rovnoměrného odepisování po dobu 1 roku, resp. 2 let končí k 30. 6. 2010, přičemž nejpozději k tomuto datu musí být majetek uveden do užívání (§ 30a zákona o daních z příjmů). Obdobnou možnost „rychlejšího daňového uplatnění“ lze využít nejpozději do 30.6.2010 také v případě leasingu s následným odkupem najaté věci (§ 24/15 zákona o daních z příjmů).

Stránky